20190423_190528_0032

ผลิตภัณฑ์ kardinal stick ( KS POD ) & kardinal kurve ( KS Kurve ) & kardinal xense ( KS xense ) & Relx Zero & Relx Infinity ขณะทำงาน

ผลิตภัณฑ์ kardinal stick ( KS POD ) & kardinal kurve ( KS Kurve ) & kardinal xense ( KS xense ) & Relx Zero & Relx Infinity ขณะทำงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.